Hvad er kontraktstyring?

Kontraktstyring beskæftiger sig med den aktive håndtering af salgs -, købs-, service- og personalekontrakter.

Der følges op på kontraktens oplysninger som f.eks.:

  • Udløb
  • Opsigelse
  • Opsigelsesvarsel
  • Tidspunkt for genforhandling
  • Indexregulering
  • Styring af kontraktens ydelser
  • Overholdelse af partners forpligtelser

 

Kontraktstyring skaber overblik over de kontrakter som en virksomhed har indgået og hvilke konsekvenser disse kontrakter har på den korte – og lange bane.

Læs mere om kontraktstyring / contract management.