GDPR | Team

Få et specialistteam indenfor GDPR til at sikre at du kommer i mål på den rigtige måde!

 

Det er de færreste virksomheder der har nedsat et hold af medarbejdere, der kan afse tid eller har kompetencerne til selv af føre et GDPR-projekt helt i mål.

 

Det kompetente GDPR | Team

Vores hold af specialister omfatter både it-tekniske konsulenter, projektledere, proceskonsulenter samt GDPR-jurister. Derved har du de rigtige kompetencer tilknyttet på det rigtige tidspunkt.

 

Vores GDPR|Team kan indgå fra start til slut eller komme ind ad hoc samt hjælpe med support og vejledning undervejs.

 

Vores tilgang er at vi ser det som en vigtig tilgang at virksomheden og virksomhedens ansatte får ejerskab, viden og involvering i projektet, så den fremtidige vedligeholdelse af GDPR kan foretages af virksomheden selv.

 

Vores mål er at tilføre den tilstrækkelige ressourcer og kompetence, men ikke mere end nødvendigt!

 

Vi opsætter deadlines for projektet samt laver en projektplan, så vi er sikre på at projektet kommer i mål.

 

Vi sikrer at processen bliver dynamisk og indarbejder digitale værktøjer, så projektet er online og tilgængeligt, ligesom vi sikrer os at virksomheden opbygger sin dokumentation og kontroller på en måde så det er nemt og systematisk tilgængeligt.

 

Med GDPR|Team får du et effektivt team, der med en nem og billig model, sikrer dig at Du kommer i mål med virksomhedens GDPR samt sikre at virksomhedens egne medarbejdere er involveret og kan vedligeholde projektet fremover.

 

Du får altid en realistisk tidsplan og et økonomisk estimat.

 

Kontakt os for et møde, hvor vi kan give et bud på en løsning for dig!

 

Beskrivelse af GDPR|Team

Projektleder
• Kan opbygge realistiske projektplaner
• Holder fokus på deadlines
• Dialog med ledelsen om projektets forløb
• Har kontakten til de involverede i organisationen

 

IT-teknisk konsulent
• Kvalificering af virksomhedens eksisterende it-værktøjer / Datahandlere
• Kvalificering af it-sikkerhed

 

Proceschef
• Opbygning af faserne i GDPR-projektet
• Rådgivning til beskrivelse af eksisterende processer
• Opgavestyring og support igennem faserne i GDPR-projektet
• Rådgivning i forbindelse med implementering af nye processer
• Rådgivning til opbygning af kontroller m.v.

 

GDPR Jurist
• Rådgivning ved GAP-analyse (processer holdt op mod lovgivningen)
• Juridisk gennemgang af Databehandleraftaler
• Gennemgang og/eller opbygning af standard kontrakter/dokumenter, eksempelvis

– Samtykkeerklæring
– Privatlivspolitik
– Slettepolitik
– Databehandleraftaler

Vil du vide mere om
GDPR | Team?

Er du interesseret i, at få mere at vide om GDPR | Team? Så er vi klar til et uforpligtende møde.