• All
  • IT Sikkerhed
  • Nyheder
  • Viden om GDPR
  • Viden om kontraktstyring

Det er en fordel at benytte digitale signaturer når du skal have dine kontrakter underskrevet, det sikre modtagerens identitet enten ved hjælp af en håndskrevet signatur eller modtagerens NemID og gør vejen fra kontrakt udkast til underskrevet kontrakt meget kortere. Vi ønsker at dine daglige opgaver...

Den daglige drift af din virksomhed er afhængig af mange faktorer – især IT og ikke blot de fysiske enheder, for du udveksler med 99% sandsynlighed data med eksterne systemer. Spørgsmålet er om du har en ærlig chance for at vide, om disse systemer overholder...

Vi bestræber os hver eneste dag på at leverer den bedste drift og sikkerhed af vores SaaS-løsning – derfor har BDO igen i år foretaget en IT-revision af vores infrastruktur, systemdokumentation, arbejdsgange, databehandling og opbevaringsløsninger. Vi ved hvilket ansvar der påkræves af vores kunder, når de...

Grundlæggende så beskriver Contract Lifecycle Management den komplette livscyklus for styringen af en kontrakt. Styringen af kontrakten foretages efter principperne i Contract Management / kontraktstyring. Vi har udfærdiget en grafik som skal anskueliggøre faserne i Contract Lifecycle Management. Her følgende en gennemgang af alle viste faser fra grafikken...

Alle virksomheder har kontrakter, men kun de færreste arbejder aktivt med contract management. Contract Management står egentlig for det danske begreb kontraktstyring. At styre og håndtere kontrakter er ofte en overset disciplin, selvom man som mellemleder og leder håndterer facetter af contract management i det daglige arbejde. F.eks....

Mange virksomheder er naturligt fokuseret på hvordan bundlinien kan forbedres. Ofte bliver strategien fokuseret omkring hvordan omsætningen kan forøges og tiltag iværksættes for at skabe flere leads og kunder. Men langt de fleste virksomheder glemmer eller undlader at kigge på omkostningerne, både de direkte, men også...

Problemet er faktisk din adfærd og din computer. Du surfer rundt på nettet, klikker på links og åbner mails. Hele vores anvendelse af internettet er baseret på at vi trykker på forskellige links, som fører os virtuelt rundt omkring på internettet. Desværre er det ikke altid en...

Når du laver et nyt salg, får en ny leverandør eller ansætter en ny kollega – hvordan er arbejdsgangen for de tilhørende kontrakter? – Er den manuel, bruger du en tidligere udgave du tilretter i Word og sender du den frem og tilbage via mail? Opnå...

Danmark er på mange områder stadig lukket ned, men mange af os arbejder alligevel, nu er det bare hjemmefra og det giver visse udfordringer – f.eks. med at holde styr på virksomhedens kontrakter og desværre forefindes største delen stadig kun på papir i en mappe...